مشخصات :گردنبند سواروسکی
جنس :کریستال
تغییر رنگ :
حساسیت :
مدل :گردنبند اشک
ضمانت :
Loading...