ذرع و چهارک گلیم

ذرع و چارک گلیم شیرازی دستبافت
340,000210,000تومان
مشخصات :گلیم
محل بافت :شیراز
عرض :۶۳ سانتیمتر
طول :۹۶ سانتیمتر
رج
طرح :دوحوض
ابریشم :0%
رنگ زمینه :سبز
رنگ حاشیه :آبی
جنس پرز :پشم
جنس چله :پشم
وزن :یک کیلوگرم
Loading...