کیف جاجیم دار

سنتی
75,000تومان
محل بافت :شیراز
عرض :17سانیمتر
طول :20سانتیمتر
طرح :هندسی
ابریشم :0%
رنگ زمینه :الوان
رنگ حاشیه :الوان
جنس پرز :پشم
جنس چله :پشم
وزن :1کیلوگرم
بافت :دستباف
Loading...